WashEye Header

Koncept

WashEye-konceptet är framtaget för dig som köper Lahegas tvättprodukter för fordon. Konceptet är utvecklat för att ge dig en röd tråd mellan drift, produkter och redovisning (e-rapporter). 

Oavsett om din verksamhet innefattar maskintvättar, GDS-tvättar eller hallar, eller bara enstaka kemikalier kan du ha nytta av WashEye-konceptet.

Du kan läsa om konceptets olika delar i menyn till vänster.